FAQ

FAQ

Terapia prowadzona przez terapeutę odpowiedzialnie i zgodnie z zasadami właściwie zawsze wnosi coś dobrego do życia klienta. Przy krótszym kontakcie najczęściej jest to poczucie ulgi, poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi problemami i jest się rozumianym, a także jaśniejsze zobaczenie swojego problemu i swoich potrzeb. Często klienci podejmują też pierwsze próby zmiany swojego zachowania. W dłuższym kontakcie terapeutycznym wielu klientów mówi o dużej zmianie w swoim życiu – wzrastają możliwości w zakresie budowania satysfakcjonujących relacji, podejmowania wyzwań w życiu zawodowym, funkcjonowania w domu, z partnerem, z dziećmi, a także wzrasta poczucie własnej wartości, zaufania do siebie i wewnętrznego spokoju.

Sesje odbywają się raz na tydzień w ustalonym dniu i o ustalonej godzinie. Na przykład może to być czwartek godzina 18.00. W procesie terapeutycznym taka regularność jest niezbędna do uzyskania pożądanych efektów – dzięki takiemu trybowi pracy klient ma warunki do tego, żeby dokonywał się w nim stopniowy i nieprzerwany postęp. Oczywiście naturalnym jest, że w trakcie terapii dzieją się też życiowe sprawy, jak urlopy, zwolnienia lekarskie czy nieprzewidziane sytuacje i wówczas sesja nie odbywa się w ustalonym terminie. W takiej sytuacji warto taką sesję przełożyć na inny termin w tym samym tygodniu – jeśli jest to możliwe. W niektórych przypadkach terapeuta może zgodzić się na spotkania dwa razy w tygodniu – jeśli po rozpoznaniu sytuacji wspólnie z klientem uzna częstsze spotkania za korzystne dla procesu.

Czas trwania psychoterapii nie jest jednakowy dla wszystkich klientów, bowiem zależy od wniesionego przez klienta problemu, i jest ustalany indywidualnie. Zdarza się, że klient, który przychodzi z problemem w konkretnej relacji (poza relacjami w rodzinie pochodzenia) czy z trudnymi emocjami po rozstaniu – odbywa 6-10 sesji i czuje poprawę, która jest dla niego zadowalająca. Jednak w przypadku dłużej trwających problemów („mam tak od zawsze”, „już jako dziecko miałem z tym problemy”, „zawsze taki byłem”), utrwalonych schematów zachowania i odczuwania, lub w przypadku wystąpienia intensywnych objawów takich jak silny lęk czy znaczne obniżenie nastroju, terapia może trwać kilka miesięcy, czasem rok, a czasami nawet dłużej.

Podczas pierwszej wizyty poproszę Cię, żebyś opowiedział o problemie, z którym się borykasz. Nie musisz w żaden sposób przygotowywać się do tej rozmowy, to, co jest ważne, to żebyś opowiedział o swoich trudnościach po swojemu, tak, jak Ty je przeżywasz. Ja będę zadawać Ci dodatkowe pytania, a jeśli coś będzie dla Ciebie trudne do wyrażenia, nie martw się, jestem po to, żeby pomóc Ci nazwać pewne rzeczy. Na pierwszej sesji możesz też zadać mi nurtujące Cię pytania lub podzielić się wątpliwościami dotyczącymi terapii.

Proces psychoterapii pozwala klientowi przede wszystkim lepiej poznać samego siebie. To poznawanie siebie składa się z wielu elementów – jest w tym przyglądanie się swojej historii życia, swoim korzeniom, przyglądanie się swoim reakcjom emocjonalnym, definiowanie swoich potrzeb, określanie ważnych w życiu wartości. Dzięki temu tworzy się „mapa”, która pozwala zobaczyć siebie jaśniej i wyraźniej, a także poczuć się pewniej w samym sobie. Kiedy wiemy, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, wówczas przychodzi spokój, ale też siła do wprowadzania zmian, które wcześniej wydawały się nieosiągalne.

Sesje terapeutyczne polegają w większości na rozmowie między klientem a terapeutą. Na pierwszych kilku spotkaniach terapeuta zapoznaje się z problemem klienta i zbiera niezbędne do dalszej pracy dane z życia klienta, czyli tak zwany wywiad. W następnej fazie zaczyna się właściwa praca terapeutyczna. Tutaj nie ma czegoś takiego, jak „typowa sesja”. Każde spotkanie jest inne, to jest czas przeznaczony dla klienta i to, o czym będzie rozmowa, zależy od potrzeb klienta. Na sesji możesz opowiedzieć o tym, o czym chcesz, od codziennych zdarzeń, dylematów poprzez emocje, myśli, marzenia po wspomnienia i sny. Wszystko co dotyczy Twojego przeżywania, jest ważne. Ja jako terapeuta zapewnię Ci bezpieczne środowisko, w którym będziesz mógł eksplorować ważne dla siebie tematy i pracować w kierunku doskonalenia siebie.

Empatia, czyli umiejętność współodczuwania emocji razem z klientem, zdolność przyjęcia jego sposobu myślenia i spojrzenia na rzeczywistość jego oczami to podstawowa umiejętność terapeutyczna. Terapeuta w trakcie sesji pracuje w pełnej otwartości emocjonalnej i poznawczej na klienta i jego przeżycia. Dodatkowo terapeuta zadaje też pytania pomocnicze, które pozwalają mu lepiej wyobrazić sobie sytuację czy stan, w którym znajduje się klient.

Klienci zgłaszają się z bardzo różnymi problemami, najczęściej są to: lęk (ataki paniki, agorafobia, lęk uogólniony, lęk społeczny), stres w miejscu pracy, brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, problemy w relacjach (nieśmiałość, silny gniew czy irytacja, rozstania, romanse, wybór nieodpowiedniego partnera, samotność, kłopoty małżeńskie, kłótnie, zazdrość),  zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, problemy z jedzeniem (bulimia, zespół gwałtownego objadania się, negatywny obraz swojego ciała), depresja (obniżony nastrój, wycofanie z życia społecznego),  niska samoocena i brak pewności, żałoba, smutek, strata. Niezależnie od rodzaju problemu terapia jest skuteczna w każdej sytuacji, w której klient odczuwa cierpienie lub dyskomfort i chce wziąć odpowiedzialność za zmianę tego stanu.

Można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak „typ osób”, które korzystają z psychoterapii. Przekrój klientów gabinetów psychologicznych jest ogromny. Po pomoc zgłaszają się osoby będące w różnych momentach swojego życia, w różnych sytuacjach życiowych, w różnym wieku, o różnym statusie społecznym i materialnym. Przychodzą zarówno kobiety jak i mężczyźni. To, co ich łączy, to chęć zmiany stanu, w którym się znajdują.