Czy terapeuta mnie zrozumie?

Empatia, czyli umiejętność współodczuwania emocji razem z klientem, zdolność przyjęcia jego sposobu myślenia i spojrzenia na rzeczywistość jego oczami to podstawowa umiejętność terapeutyczna. Terapeuta w trakcie sesji pracuje w pełnej otwartości emocjonalnej i poznawczej na klienta i jego przeżycia. Dodatkowo terapeuta zadaje też pytania pomocnicze, które pozwalają mu lepiej wyobrazić sobie sytuację czy stan, w którym znajduje się klient.