Czy terapia mi pomoże?

Terapia prowadzona przez terapeutę odpowiedzialnie i zgodnie z zasadami właściwie zawsze wnosi coś dobrego do życia klienta. Przy krótszym kontakcie najczęściej jest to poczucie ulgi, poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi problemami i jest się rozumianym, a także jaśniejsze zobaczenie swojego problemu i swoich potrzeb. Często klienci podejmują też pierwsze próby zmiany swojego zachowania. W dłuższym kontakcie terapeutycznym wielu klientów mówi o dużej zmianie w swoim życiu – wzrastają możliwości w zakresie budowania satysfakcjonujących relacji, podejmowania wyzwań w życiu zawodowym, funkcjonowania w domu, z partnerem, z dziećmi, a także wzrasta poczucie własnej wartości, zaufania do siebie i wewnętrznego spokoju.