Jak często odbywają się sesje?

Sesje odbywają się raz na tydzień w ustalonym dniu i o ustalonej godzinie. Na przykład może to być czwartek godzina 18.00. W procesie terapeutycznym taka regularność jest niezbędna do uzyskania pożądanych efektów – dzięki takiemu trybowi pracy klient ma warunki do tego, żeby dokonywał się w nim stopniowy i nieprzerwany postęp. Oczywiście naturalnym jest, że w trakcie terapii dzieją się też życiowe sprawy, jak urlopy, zwolnienia lekarskie czy nieprzewidziane sytuacje i wówczas sesja nie odbywa się w ustalonym terminie. W takiej sytuacji warto taką sesję przełożyć na inny termin w tym samym tygodniu – jeśli jest to możliwe. W niektórych przypadkach terapeuta może zgodzić się na spotkania dwa razy w tygodniu – jeśli po rozpoznaniu sytuacji wspólnie z klientem uzna częstsze spotkania za korzystne dla procesu.