Jak długo trwa terapia?

Czas trwania psychoterapii nie jest jednakowy dla wszystkich klientów, bowiem zależy od wniesionego przez klienta problemu, i jest ustalany indywidualnie. Zdarza się, że klient, który przychodzi z problemem w konkretnej relacji (poza relacjami w rodzinie pochodzenia) czy z trudnymi emocjami po rozstaniu – odbywa 6-10 sesji i czuje poprawę, która jest dla niego zadowalająca. Jednak w przypadku dłużej trwających problemów („mam tak od zawsze”, „już jako dziecko miałem z tym problemy”, „zawsze taki byłem”), utrwalonych schematów zachowania i odczuwania, lub w przypadku wystąpienia intensywnych objawów takich jak silny lęk czy znaczne obniżenie nastroju, terapia może trwać kilka miesięcy, czasem rok, a czasami nawet dłużej.