Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25.05.2018 w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej “RODO”.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO, poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące zarządzania Państwa danymi przez firmę Agnieszka Lamparska-Karwowska zwaną dalej gabinetdwakrzesla.pl.

Kto jest Administratorem moich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Agnieszka Lamparska-Karwowska z siedzibą w Warszawie, ul Lentza 35/7, 02-956 Warszawa, tel: +48 500-434-888

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przy umówieniu się na konsultację (telefonicznie lub przy użyciu formularza dostępnego na stronie gabinetdwakrzesla/kontakt) gabinetdwakrzesla.pl pozyskuje Państwa dane osobowe. Są to m. in.:
nazwisko i imię/imiona
numer telefonu
adres email
informacje dotyczące stanu zdrowia
W trakcie psychoterapii, konsultacji lub szkoleń gabinetdwakrzesla.pl również pozyskuje Państwa dane osobowe. Są to m. in.:
nazwisko i imię/imiona
numer telefonu
adres email
informacje dotyczące stanu zdrowia
Informacje dotyczące numeru rachunku bankowego – przy płatności przelewem na konto

Powyższe dane są nam niezbędne do:
Prowadzenia profilaktyki zdrowotnej (art. 9 ust. 2h RODO)
Tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2h RODO)
Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO), np:
Umówienia wizyty
Wystawiania i przechowywania rachunków oraz faktur
Ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1f RODO) np:
Dochodzenie lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej działalności

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Gabinetdwakrzesla.pl przetwarza Państwa dane przez okres trwania terapii lub szkolenia oraz przez 5 kolejnych lat po ukończeniu terapii lub szkolenia. Państwa dane mogą być usunięte w momencie wniesienia wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych. Zgoda na przetwarzanie danych jest niezbędna do możliwości świadczenia usług przez gabinetdwakrzesla.pl.

Komu przekażemy Państwa dane osobowe?

Gabinetdwakrzesla.pl nie przekazuje Państwa danych osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów którym gabinetdwakrzesla.pl powierzył przetwarzanie danych w zakresie usług świadczonych dla gabinetu m.in:
Księgowość – faktury i rachunki
Operator Serwera WWW i poczty – dane z formularza kontaktowego na stronie gabinetdwakrzesla.pl
Dodatkowo jeżeli będzie ku temu odpowiednia podstawa prawna gabinetdwakrzesla.pl może udostępnić Państwa dane odpowiednim organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, GIODO)

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne
Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo dostępu do danych
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
Prawo do wniesienia skargi do GIODO w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych którego dane znajdują się powyżej.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usług przez gabinetdwakrzesla.pl.